slide1
Rozstrzygnięcie konkursu
o Nagrodę Naukową im. Prof. Edmunda Mikulaszka w 2016 roku

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów informuje, że Komisja Konkursowa o Nagrodę Naukową im. Prof. Edmunda Mikulaszka w 2016 roku w składzie:
 
Prof. dr hab. Stefania Giedrys-Kalemba
Prof. dr hab. Wiesław Kaca
Prof. dr hab. Józef Kur
Prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki
Dr hab. Izabela Sitkiewicz, prof. NIL - Przewodnicząca
 
przeprowadziła postępowanie konkursowe i przyznała następujące nagrody za prace eksperymentalne wykonane w latach 2014-2015:

Nagrodę I stopnia w wysokości 5 000 zł dla dra Tomasza Jagielskiego z zespołem, z Zakładu Mikrobiologii Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, za prace:

1. Jagielski T, Bakuła Z, Roeske A, Kamiński M, Napiórkowska A, Augustynowicz-Kopeć E, Zwolska Z, Bielecki J. Mutation profiling for detection of isoniazid resistance in Mycobacterium tuberculosis clinical isolates. J Antimicrob Chemother 2015, 70 (12), 3214-21. IF 5,313; MNiSzW 40

2. Jagielski T, Bakuła Z, Roeske K, Kamiński M, Napiórkowska A, Augustynowicz-Kopeć E, Zwolska Z, Bielecki J. Detection of mutations associated with isoniazid resistance in multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis clinical isolates. J Antimicrob Chemother 2014, 69 (9), 2369-75. IF 5,313; MNiSzW 40

3.Jagielski T, Ignatowska H, Bakuła Z, Dziewit Ł, Napiórkowska A, Augustynowicz-Kopeć E, Zwolska Z, Bielecki J. Screening for streptomycyn resistance-conferring mutations in Mycobacterium tuberculosis clinical isolates from Poland. PLoS ONE 2014, 9 (6), e100078. IF 3,234; MNiSzW 40

4.Bakuła Z, Napiórkowska A, Kamiński M, Augustynowicz-Kopeć E, Zwolska Z, Bielecki J, Jagielski T. Second-line anti-tuberculosis drug resistance and its genetic determinants in multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis clinical isolates. J Microbiol Immunol Infect 2015, DOI: 10.1016/j.jmii.2015.04.003. IF 2,349; MNiSzW2015 20

Nagrodę II stopnia w wysokości 3 000 zł dla dra Sebastiana Gnat z zespołem, z Zakładu Mikrobiologii Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, za prace:

1. Gnat S, Wójcik M, Wdowiak-Wróbel S, Kalita M, Ptaszyńska A, Małek W. Phenotypic characterization of Astragalus glycyphyllos symbionts and their phylogeny based on the 16S rDNA sequences and RFLP of 16S rRNA gene. Anton Leeuw Int J G Mol Microbiol 2014, 105 (6): 1033-48. DOI: 10.1007/s10482-014-0163-y. IF 2,072; MNiSW 20

2. Gnat S, Małek W, Oleńska E, Trościańczyk A, Wdowiak-Wróbel S, Kalita M, Wójcik M. Insight into genomic diversity and relationship of Astragalus glycyphyllos symbionts by RAPD, ERIC and AFLP fingerprinting. J Appl Genet 2015, 56 (4), 551-4. doi: 10.1007/s13353-015-0285-6. IF 1,477; MNiSW 20

3. Gnat S, Małek W, Oleńska E, Wdowiak-Wróbel S, Kalita M, Łotocka B, Wójcik M. Phylogeny of symbiotic genes and the symbiotic properties of rhizobia specific to Astragalus glycyphyllos L. PLoS ONE 2015, 10(10): e0141504. doi:10.1371/journal.pone.0141504. IF 3,234; MNiSW 40

4. Gnat S, Małek W, Oleńska E, Wdowiak-Wróbel S, Kalita M, Rogalski J, Wójcik M. Multilocus sequence analysis supports taxonomic position of Astragalus glycyphyllos symbionts based on DNA-DNA hybrydyzation. Int J Syst Evol Microbiol 2016, 66, 1906-12, doi: 10.1099/ijsem.0.000862. IF 2,798; MNiSW 25

Nagrodę III stopnia w wysokości 2 000 zł dla zespołu dr hab. Katarzyny Brzostek z Zakładu Mikrobiologii Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, za prace:

1.Raczkowska A, Trzos J, Lewandowska O, Nieckarz M, Brzostek K. Expression of the AcrAB components of the AcrAB-TolC multidrug efflux pump of Yersinia enterocoliticais subject to dual regulation by OmpR. PLOS ONE 2015, 10 (4) e0124248, IF 5-letni 3,7; MNiSW 40

2.Nieckarz M, Raczkowska A, Dębski J, Kistowski M, Dadlez M, Heesemann J, Rossier O, Brzostek K. Impact of OmpR on the membrane proteome of Yersinia enterocolitica in different environments: repression of major adhesin YadA and heme receptor HemR. Environ Microbiol 2015, Dec 2. doi: 10.1111/1462-2920.13165. IF 5-letni - 6,3; MNiSW 40

Nagrody laureatom konkursu zostaną wręczone podczas uroczystosci otwarcia XXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów w dniu 25.09.2016r.