slide1
I Sympozjum Naukowe "Metagenomy różnych środowisk"
Puławy, 20-21.10.2016r.
Szanowni Państwo,


W dniach 20-21.10.2016 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa,
 Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbędzie się  I Sympozjum Naukowe "Metagenomy różnych środowisk".
Serdecznie zaprszamy.
 
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr Anna Gałązka

    pdf              pdf              doc           doc 
 Komunikat I

       Wskazówki dla 
    autorów monografii

   Karta zgłoszeniowa   Wzór streszczenia