slide1

KONKURS O NAGRODĘ NAUKOWĄ IM. PROF. EDMUNDA MIKULASZKA

Konkurs o naukową nagrodę im. prof. Edmunda Mikulaszka Regulamin Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Uchwałą z dnia 21 lutego 2012 roku ogłasza kolejną edycję Konkursu o Nagrodę Naukową im. prof. Edmunda Mikulaszka. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac doświadczalnych z zakresu mikrobiologii, w tym wirusologii, bakteriologii, mikologii oraz immunologii infekcyjnej, które zostały wykonane przez młodych pracowników nauki, będących członkami Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów i opublikowane w latach 2014-2105.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu przedstawia Regulamin Konkursu zamieszczony na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów www.microbiology.pl

Przewidziane są następujące nagrody pieniężne:
I stopnia w wysokości 5.000 zł
II stopnia  w wysokości 3.000 zł
III stopnia w wysokości 2.000 zł

Nagroda Naukowa im. prof. E. Mikulaszka będzie wręczana na XXVIII ZJEŹDZIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW w Bydgoszczy, a Laureat Nagrody Naukowej im. prof. E. Mikulaszka zobowiązany jest do prezentacji nagrodzonej pracy na XXVIII ZJEŹDZIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW w Bydgoszczy.

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać w terminie do 31.03.2016 r. na adres:

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów
Katedra i Zakład Mikrobiologii
Collegium Medium w Bydgoszczy UMK w Toruniu
85-094 Bydgoszcz
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
lub e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
z dopiskiem „Nagroda Naukowa im. prof. E. Mikulaszka”

KOMISJA KONKURSOWA:
Dr hab. Izabela Sitkiewicz - przewodnicząca
Prof. dr hab. Wiesław Kaca
Prof dr hab. Stefania Giedrys-Kalemba
Prof. dr hab. Józef Kur
Prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki


REGULAMIN KONKURU O NAGRODĘ NAUKOWĄ
IM. PROF. EDMUNDA MIKULASZKA

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów ustanowił naukową nagrodę im. prof. E. Mikulaszka z funduszów pozostawionych przez Profesora i przekazanych na ten cel. Nagroda ta przyznawana jest co dwa lata za prace doświadczalne z zakresu mikrobiologii, bakteriologii, immunologii zakaźnej wirusologii i mykologii wykonane przez młodych pracowników nauki. Prace te powinny być wykonane w przeważającej części w pracowniach na terenie kraju. Współautorami prac przedstawionych do nagrody nie mogą być autorzy zagraniczni. Nagrody przyznaje się za prace doświadczalne opublikowane w okresie dwóch lat poprzedzających rok przyznawania nagród. Przedmiotem nagrody może być również zespół (cykl) prac doświadczalnych ściśle ze sobą tematycznie związanych. W konkursie mogą wziąć udział prace, których autorzy w czasie składania artykułu do opublikowania nie przekroczyli 35 roku życia i nie byli samodzielnymi pracownikami naukowymi w tym okresie. Współautorami prac mogą być profesorowie, docenci lub doktorzy habilitowani bez prawa wyróżnienia nagrodą pieniężną, natomiast z prawem do wyróżnienia okolicznościowym medalem prof. E. Mikulaszka. Prace do nagród mogą być zgłaszane przez bezpośrednio zainteresowanych, ich przełożonych, członków Zarządu Głównego PTM oraz naczelnych redaktorów czasopism o tematyce kierunkowej i pokrewnej. Warunkiem przyjęcia pracy do konkursu jest złożenie autorskiej odbitki publikacji oraz następujących danych dotyczących autora (ów) pracy:

- imię i nazwisko, data urodzenia
- stopień, tytuł naukowy
- nazwa i adres placówki, w której pracę wykonano
- nazwa i adres instytucji zatrudniającej autora publikacji
- adres zamieszkania.

  pdf
Regulamin

 


Konkurs o nagrodę im. prof. Artura Rojszczaka

 Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej już po raz jedenasty ogłasza konkurs o nagrodę im. Artura Rojszczaka. Nagroda jest przeznaczona dla młodych uczonych wyróżniających się nie tylko dorobkiem naukowym, ale przede wszystkim humanistyczną postawą i umiejętnością przekraczania barier wąskich  specjalizacji. Nasi dotychczasowi laureaci to między innymi dr Tomasz Somajlik - autor i ilustrator serii książeczek dla dzieci o żubrze Pompiku, dr Agata Kołodziejczyk – biegająca maratony biolożka, aktywnie popularyzującą…astronomię.

Właśnie wśród ludzi aktywnie działających w towarzystwach i klubach naukowych czy regionalnych poszukujemy właściwych kandydatów. Dlatego chciałbym w imieniu Klubu prosić o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o nagrodzie. 
W załączeniu pozwalam sobie przesłać plik z notatką informacyjną. Więcej informacji na temat przebiegu konkursu i sylwetki dotychczasowych laureatów znajdują się na stronie:
http://www.klub-fnp.pl/nagroda-arojszczaka/nagroda-im-rojszczaka

Z poważaniem, 
Tomasz Klimczuk
Opiekun Nagrody im. Artura Rojszczaka 
(58 348 6611)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  pdf
Informacje