slide1
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach


Spektrometria mas w badaniach mikrobiologicznych, mykologicznych i biotechnologicznych
organizowanych przez Katedrę Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii Uniwersytetu Łódzkiego
(7 października 2016 r.)

pdf
Informacja o warsztatach

V Polski Kongres Genetyki

Łódź, 19-22 września 2016r.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Polskim Kongresie Genetyki, który odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w dniach 19-22 września 2016r.

Kongres jest kolejnym, wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Towarzystwa Genetycznego oraz Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Przesłaniem spotkania jest przedstawienie obecnego stanu badań w zakresie genetyki drobnoustrojów, roślin, zwierząt i człowieka.  Jesteśmy przekonani, że ta problematyka stanowi ważny nurt w pracy naukowej członków Polskiego Towarzystwa Mikrobiologicznego. Do grona wykładowców zaprosiliśmy czołowych ekspertów oraz specjalistów zarówno z Polski jak i zagranicy.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Kongresu:
www.kongresgenetyki2016.pl

Z poważaniem
Prof. dr hab.  Barbara Naganowska – Prezes Polskiego Towarzystwa Genetycznego

 

II Ogólnopolska Konferencja 
„Drobnoustroje w świecie człowieka Drobnoustroje oportunistyczne”
Bydgoszcz, 20-21.05.2016 r.
 
UWAGA!!!
Szanowni Państwo,
Informujemy, że okres obowiązywania preferencyjnej stawki opłaty za udział w Konferencji oraz termin nadsyłania streszczeń zostały przedłyżone do dnia 30 kwietnia 2016 r.

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie „Rozwój Mikrobiologii” oraz Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 20-21 maja 2016 r. w organizują II Ogólnopolską Konferencję ”Drobnoustroje w świecie człowieka - Drobnoustroje oportunistyczne”. Konferencja jest kontynuacją cyklicznie odbywających się, co 2 lata, spotkań naukowych adresowanych do mikrobiologów różnych specjalności - związanych z mikrobiologią lekarską, weterynaryjną, żywności, przemysłową i środowiskową. Mamy nadzieję zainteresować tematyką spotkań również klinicystów, pielęgniarki, epidemiologów, innych specjalistów związanych zawodowo z mikrobiologią oraz młodych adeptów tej nauki:

Główne tematy konferencji to:

  1. Wpływ drobnoustrojów na zdrowie człowieka
  2. Zakażenia oportunistyczne
  3. Profilaktyka, diagnostyka i leczenie wybranych zakażeń
  4. Wybrane elementy mikrobiologii i żywności
Naszym celem jest zorganizowanie Konferencji integrującej środowiska mikrobiologów zajmujących się na co dzień różnymi aspektami obecności drobnoustrojów, mającej nie tylko charakter szkoleniowy i poznawczy, ale także promującej młodych naukowców oraz wyniki ich badań. Tematyka wykładów adresowana będzie do specjalistów związanych z mikrobiologią naukowo i praktycznie. Zależy nam na umożliwieniu wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami uczelni wyższych, diagnostami i klinicystami. Chcielibyśmy, aby Konferencja była wydarzeniem odpowiadającym na aktualne problemy związane z obecnością drobnoustrojów w świecie człowieka.

Mamy nadzieję, że nasza Konferencja będzie kontynuacją współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy mikrobiologami różnych specjalności i klinicystami.
Zapraszamy Państwa do udziału w naszym spotkaniu, zarówno naukowym oraz towarzyskim. Oczekujemy Państwa w naszej gościnnej Bydgoszczy.
 
Z serdecznymi pozdrowieniami i wyrazami szacunku
w imieniu Komitetu Organizacyjnego


Prof. dr hab. Eugenia Gospodarek - Komkowska
 
UWAGA!
Osoby planujące nocleg w hotelu Słoneczny Młyn proszone są o wypełnienie i przesłanie do recepcji hotelu załączonego formularza rezerwacyjnego.
 
UWAGA!
Zmiana adresu mailowego, na który należy nadsyłać zgłoszenia i streszczenia: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    pdf                doc         doc       doc
 Komunikat I 

 Formularz zgłoszeniowy

 Wzór streszczenia

 Baza noclegowa

         pdf     pdf             pdf   
   Komitet Naukowy     Program     Formularz rezerwacyjny
   Hotel Słoneczny Młyn
 

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
„Stare i nowe patogeny – aktualne problemy”
Lublin 1 – 2 luty 2016
 
Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej aktualnym problemom zakażeń o dużym znaczeniu epidemiologicznym. Powodowane są one przez stare patogeny, które nadal są przyczyna chorób zakaźnych mimo szczepień ochronnych, bakterie wielooporne i nowe mało znane patogeny, które również mogą stwarzać zagrożenia.
Szeroki zakres prezentowanych problemów na tle sytuacji epidemiologicznej w kraju i na świecie będzie podstawą do wspólnej debaty nad stosowaniem właściwej diagnostyki, terapii i profilaktyki zakażeń. Wykładowcami będą wybitni polscy specjaliści, a konferencja stanie się okazją do wymiany doświadczeń i poszerzenia wiedzy w zakresie rozwiazywania aktualnych problemów zakażeń.

Wiodące tematy:
  • Szczepy wielooporne - rozprzestrzenianie się, antybiotykoterapia zakażeń
  • Szczepienia - skuteczność, nowe możliwości, konsekwencje niskiej wyszczepialności
  • Sytuacja epidemiologiczna w Polsce i na świecie – możliwe zagrożenia
  • Stare i nowe patogeny – czy dalej groźne? (krztusiec, gruźlica, błonica, N. meningitidisS. pneumoniaeH. influenzae, grypa, polio, odra, nowe zakażenia wirusowe)
  • Postępowanie w rozpoznawaniu i diagnostyce przypadków zakażeń, opcje terapeutyczne
Serdecznie zapraszamy do pełnego uroku Starego Miasta, gdzie podczas wieczornej kolacji uczestnicy w ramach konferencyjnej integracji będą mogli poddać się magicznej atmosferze dawnego Lublina.dr hab. n. med. Alina Olender
Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Honorowy patronat nad konferencją:
Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop
Konsultant Krajowy w dz. mikrobiologii lekarskiej
prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz


Organizator
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. W. Chodźki 1, 20-093 Lublin
tel./fax: 81 448 6400, 
a-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Miejsce obrad: Collegium Universum (Aula),
ul. W. Chodźki 1, 20-093 Lublin,                            
Szczegółowe informacje: http://patogeny-konferencjalublin.pl/
 

doc
Zaproszenie