slide1

 

 Kapituła PTM

prof. Maria Bielecka
prof. Danuta Dzierżanowska

prof. Janusz Galiński
prof. Waleria Hryniewicz
prof. Marek Jagielski
prof. Stanisław Kałużewski
dr n.przyr. Andrzej Kasprowicz
prof. Józef Kubica
prof. Jerzy Mierzejewski
prof.dr Anna Przondo-Mordarska
prof. Danuta Rogala-Zawada
dr med. Alfred Samet
prof. Hanna Stypułkowska-Misiurewicz
prof. Marian Truszczyński
prof. Zofia Tynecka
prof. Maria L. Zaremba