slide1
Informacja o zasadach wstępowania do PTM

 

Nowi członkowie zwyczajni PTM przyjmowani są na podstawie wypełnionych czytelnie deklaracji i formularza danych osobowych, które powinny być przesłane do Zarządu Głównego PTM za pośrednictwem Oddziałów Terenowych.

O przyjęciu w poczet członków PTM, nowi członkowie będą informowani drogą elektroniczną.
O zmianie danych osobowych, proszę informować Zarząd Główny PTM przesyłając formularz z aktualnymi danymi osobowymi.

 

Informacja o składkach członkowskich w 2016 roku

SKŁADKI

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów uprzejmie informuje, iż wysokość składki członkowskiej w roku 2016 wynosi 100 zł/rok, wysokość składki dla członków emerytów 50 zł/rok.
Z opłacania składki członkowskiej zwolnieni są członkowie honorowi Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.

 

SKŁADKI PROSIMY OPŁACAĆ DO KOŃCA I KWARTAŁU KAŻDEGO ROKU KALENDARZOWEG

CZASOPISMA

W ramach składki otrzymają Państwo kwartalnik Postępy Mikrobiologii lub Polish Journal of Microbiology (prosimy o podanie wybranego czasopisma przy opłacaniu składki członkowskiej). Istnieje możliwość rocznej prenumeraty drugiego kwartalnika koszt - 40 zł/rok (dla członków PTM)

NUMER KONTA

Składki członkowskie należy wpłacać na konto:

Nazwa posiadacza rachunku:
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów 
ul. Płocka 26
01-138 Warszawa

Bank i numer konta:
Bank BGŻ 57 2030 0045 1110 0000 0261 2550

 

Pliki do pobrania

deklaracja członkowska
wybierz odpowiedni format

pdf doc open

Formularz  aktualizacji
danych osobowych

open