slide1
W latach 1945- 2001 powołano 14 oddziałów terenowych Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów: Lublin (1945), Warszawa (1949), Gdańsk (1951), Kraków (łącznie z Katowicami), Łódź, Poznań i Wrocław (1952), Szczecin (1964), Białystok (1965), Katowice (1973), Olsztyn (1976), Puławy (1979), Bydgoszcz (2001) i Kielce (2009).
Oddziały terenowe stanowią najistotniejsze ogniwa w działalności Towarzystwa. Celem działań oddziałów terenowych jest realizowaniem w terenie statutowych zadań PTM a w szczególności popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa.
Dla osiągnięcia tych celów Zarząd Oddziału:
  • organizuje posiedzenia naukowe, odczyty, kursy, wykłady itp.,
  • współpracuje z terenowymi oddziałami pokrewnych stowarzyszeń,
  • organizuje przy współpracy z Zarządem Głównym zjazdy członków Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

(wyciąg z regulaminu działalności oddziałów terenowych PTM)

Poznaj władze i siedziby oddziałów terenowych Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów: