slide1

STATUT Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów tekst jednolity wg Protokołu z Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów w dniu 5.09.2008 r.

Pobierz dokument

pdf