slide1

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów

Zarząd Główny

Adres siedziby ZG PTM: ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa 

 PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Kadencja 2016-2020

Prezes: prof. dr hab. Stefan Tyski 
Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej,
Warszawski Uniwersytet Medyczny 
02-007 Warszawa
ul. Oczki 3
tel. (22) 628 08 22
tel./faks (22) 621 13 51 
Centrum Badań Przyklinicznych i Technologii (CePT)
Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-097 Warszawa
ul. Banacha 1b
tel. (22) 116 61 77
Zakład Antybiotyków i Mikrobiologii
Narodowy Instytut Leków
00-725 Warszawa
ul. Chełmska 30/34
tel. (22) 851 52 15, (22) 841 36 83 w. 275, (22) 841 36 83
faks (22) 851 52 15
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
                          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wiceprezes: prof. dr hab. Ewa Augustynowicz-Kopeć
Zakład Mikrobiologii
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Krajowe Referencyjne Laboratorium Prątka
01-138 Warszawa
ul. Płocka 26
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wiceprezes: prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki
Zakład Mikrobiologii
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
30-387 Kraków
ul. Gronostajowa 7
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sekretarz: dr Agnieszka Laudy
Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej
Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-007 Warszawa
ul. Oczki 3
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Członek Zarządu: prof. dr hab. Elżbieta Trafny
Centrum Inżynierii Biomedycznej
Instytut Optoelektroniki
Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa
ul. Kaliskiego 2
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Członek Zarzadu: dr hab. Beata Sadowska, prof. UŁ
Pracownia Immunologii i Biologii Infekcyjnej
Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii
Uniwersytet Łódzki
90-231 Łódź
ul. Banacha 12/16
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Członek Zarządu: dr Joanna Jursa-Kulesza
Zakład Mikrobiologii i Diagnostyki Immunologicznej
Pomorski Uniwersytet Medyczny
70-111 Szczecin
ul. Powstańców Wielkopolskich 72
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Główna Komisja Rewizyjna PTM

Kadencja 2016-2020

Przewodnicząca: dr Elżbieta Stefaniuk
Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej
Narodowy Instytut Leków
00-725 Warszawa
ul. Chełmska 30/34
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sekretarz: dr hab. Alina Olender
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej
Uniwersytet Medyczny
20-093 Lublin
ul. Chodźki 1
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Członek: dr hab. inż. Anna Sip
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
Uniwersytet Przyrodniczy
60-627 Poznań
ul. Wojska Polskiego 48
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Członek: dr hab. Sławomir Ciesielski
Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
10-719 Olsztyn
ul. Słoneczna 45G
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Członek: dr Katarzyna Pancer
Zakład Wirusologii
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
00-791 Wraszawa
ul. Chocimska 24
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.